3 Şubat 2010 Çarşamba

Bugün canım başlık koymak istemiyor.

Sahne 1: Meclis Kürsüsü:

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında, sizin huzurunuzda bu tür bir iftiraya yönelik cevap için bulunmak istemezdim.
Her şeyden önce, arkadaşımız, peygamberlik zincirinin bittiğini bilmiyor. (AK PARTİ alkışlar)
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sizin arkadaşınız bilmiyor, il başkanınız bilmiyor.
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devam) – Son peygamberin Peygamberimizle beraber son bulduğunu bilmiyor…
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – İl başkanınız bilmiyor.

HADDİNİZİ BİLİN!

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) – …ve şecaat arz ederken sirkatin söylüyor.
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Asıl ihlal eden sizsiniz, haddinizi bilin.
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) – Susun be!
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Peygamberlik hakaret değildir.
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) – Susun be!
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) – Önce izan sahibi olacaksın. Önce izan sahibi olacaksın.
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Sizi izana davet ediyorum Sayın Başbakan.
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) – Bir defa, İnternet sitelerinde nelerin dolaştığını, ne tür belden aşağı vurmaların olduğunu çok iyi biliyoruz.
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Konuşma bandı var, CD’si var.
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) – Benim partimde…
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Niçin işlem yapmadınız Sayın Başbakan?
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) – Benim partimde bu şekilde bir yakıştırmayı yapan barınamaz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Şu an il genel meclisi üyesi.
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – İl genel meclisi üyeniz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) – Bakın… Lütfen, lütfen otur yerine! Otur yerine!
Barınamaz, bu bir. İki…
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Şu anda il genel meclisi üyesi.
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen dinleyelim. Daha sonra…
OKTAY VURAL (İzmir) – El hareketi yapmayın. Biz, Meclis Başkanı değiliz. Öyle el hareketi yok! (AK PARTİ sıralarından gürültüler)
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) – Susmayı öğren. Önce susmayı öğren. Dinlemeyi öğren.
Kaldı ki benimle ilgili bu tür yakıştırmayı yapan siz…
OKTAY VURAL (İzmir) – El hareketi yapmayın.
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Mızrağınız çuvala sığmıyor Sayın Başbakan!
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) – Sesini kes, terbiyesiz herif!
OKTAY VURAL (İzmir) – Türkiye Büyük Millet Meclisi burası, Başbakan Yardımcınızın Meclis Başkanına yaptığı muameleyi kınayın önce.
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen… Dinleyiniz, ondan sonra…
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) – Bu tür yakıştırmayı yapan Siz, ayrıca, eşime laf atamazsın!
OKTAY VURAL (İzmir) – Burada CD’si…
EDEPSİZLİKTİR(Yükselen bir sesle)

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Bu edepsizliktir, izansızlıktır!
OKTAY VURAL (İzmir) – Burada tutanağı. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)
BAŞKAN – Sayın Vural…
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Ahlaksızlıktır!
OKTAY VURAL (İzmir) – CD’si de burada, tutanakları da burada.
SİZE İFTİRA ATAN ŞEREFSİZDİR

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Sayın Başbakan, size iftira atan şerefsizdir.
BAŞKAN – Sayın Vural, Sayın Durmuş, lütfen…
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) – Sen başörtülüler üzerinden oy toplamak isteyeceksin, eşimin baş örtüsü sebebiyle…
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Sayın Başbakan, önümü ilikliyorum; size iftira atan şerefsizdir.
BAŞKAN – Lütfen, sakin olunuz ve yerinize oturunuz sayın milletvekilleri. Sayın Erdoğan konuşmasını bitirsin, lütfen…
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) – Eşimi baş örtüsü sebebiyle GATA’ya sokmayanları müdafaa edecek kadar da izansızsın.! (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar) İzansızsın!
OKTAY VURAL (İzmir) – İl genel meclisi üyesi yaptınız, yazıktır.
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Senin il genel meclis üyen.
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) –Meclisin yüz karasısın sen. Otur yerine! Terbiyesiz! Yalancı! Otur yerine!
TERBİYESİZ SENİN BABANDIR

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Terbiyesiz senin babandır.
AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) – Arkadaşlar, lütfen…
GEL ULAN
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) – Gel ulan, gel bakayım!(Dilini ısırıp, üstü başını dağıtarak)
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Sen gel!
(Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş’un birbirlerinin üzerine yürürler)
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Ondan sonra da, baş örtülüleri yanına çekmek için müdafaada bulunacaksın. Hadi oradan!
(AK PARTİ milletvekillerinin MHP sıralarına doğru yürümeleri)
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, on dakika ara veriyorum.


Bu güzel piyesin tam metnini incelemek isteyenler, TBMM Meclis tutanaklarına bakabilirler. Benzerleri için Uğur Mumcu' nun Söz Meclisten İçeri adlı eserini inceleyebilirler. Gönül isterdi ki bu güzel piyes için izleyici yorumları ekleyeyim ama gönlüm el vermiyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder