10 Temmuz 2013 Çarşamba

2000 Delegasyonu


"Vote for Palpatine. Vote for the Empire. Make Mon Mothma vote for him too. Be good little Senators. Mind manners and keep your heads down. And keep doing all those things we can' t talk about. All those things I can't know. Promise me, Bail."

- Padme Amidala during the Declaration of A New Order.

Aynı galakside karışık zamanlarda, Yönetime Sadık Kalanlar Komitesi Senatörleri ve diğer politik figürlerin Şansölye Palpatine' e Klon Savaşları' nı bitirmesi için verdikleri 2000 Dilekçesi vererek 2000 Delegasyonu' nu oluşturmuşlardır. Delegeler,  Şansölye' nin Klon Savaşları' nın sonu yaklaşırken yedek güçleri dahi ortaya sürmesinden rahatsız olmuşlardır. Birçok delege Cumhuriyet'te demokrasinin geleceği için korkuya kapılmışlardır. 

Galaktik İmparatorluk kuruluşunda, Emperyal İstihbarat Teşkilatı, Delegasyon' dan 63 kişiden fazlasını tutuklamışlardır. Neredeyse çoğu geçici olarak gözaltına alınmışlardır. Bu da İmparator' un gelecek için herkese çekinmeden göstebileceği bir uyarıdır.

Kashyyk Savaşı' na müteakip, Delegasyon' un yarısı 2000 Dilekçesi' nden imzalarını çekmişlerdir. Geri kalanlar ise Palpatine yönetimine sessiz karşıtlıklarını sürdürüp, Ghorman Katliamı' nda uyanış ve Cumhuriyetin Yeniden Kurulması İttifakı' nın temellerini atmışlardır.

Wikipedia' da Bir Gün Bir Çocuk 1848' e gelirse


Alıntıdır.

...1848 itibariyle devrimci militanların çoğu zanaatkârdı, özellikle Paris’te metal işçileri ve Berlin’de dokumacılardı kitlesel hareketlerin başını çeken. Son birkaç on yıldır, toplumun patlamaya en hazır unsurlarıydılar, çünkü her yerde iktisadi değişimlerin getirdiği sorunlarla karşı karşıya idiler. Avrupa’nın belli başlı devletlerinde artan üretim vasıflı emek üzerindeki vurgunun azalmasına neden oldu ve ustalar ile yöneticilerin iyice arasını açtı. Kuvvetli bir devrimci faktörde, önceden tahammül edilebilir olan koşulların kötüleşmesi ve uzun bir süre sonucunda oluşturulabilmiş olan toplumsal ve iktisadi yukarı hareketlilik imkanlarının ortadan kalkmasıydı; 19. yüzyılın ortalarında bu durum giderek yaygınlaşmaktaydı; çünkü sanayileşme ustalıktan yöneticiliğe geçmeyi daha zorlaştırmış ve vasıflı işçiyi vasıfsız işçi düzeyine indirgemekle tehdit ederek huzursuzluğa neden olmuştur. Çoğu ülkede işleri daha da kötüleştiren nüfus artışının taşradan şehirlere göçe neden olmasından dolayı zanaatkarlar, aşağıdan daha çok baskı görür oldu Hükümetler,zanaatkarların çıkarlarını göz önünde bulundurma konusunda isteksizdiler. Gerçektende, onların çıkarlarına karşı gelen yasalar yaptılar ve Fransa’da, Kuzey İtalya’da ve Alman Konfederasyonu’nun batı bölümünde loncaların sağladığı korumalar kaldırıldı. 1840’larda kimi Alman şehirlerinde ve aynı zamanda Paris, Lyon ve Marsilya’da zanaatkarların huzursuzluğu, nüfusun bu kesimini hemen harekete geçmek mecbur kalacak derecede çaresiz kaldığını gösterdi.1848 bu hareketlerin doruk noktasına ulaştığı bir yıl idi. Zanaatkarlar, 22 Şubat'ta Paris, 11 Mart’ta Viyana ve Prag ve 17 Mart’tan sonrada Berlin sokaklarına çıktılar aynı zamanda Paris’teki geçici hükümetin siyasallarına ve Frankurt Parlamentosu’nun telkinlerine karşı geldiler.

TMMOB' dan bu kadar korkmaya gerek yoktur.


1 Temmuz 2013 Pazartesi

Ghorman Katliamı - 18 BBY Emperyal Dönem

Galaktik İmparatorluk döneminde meydana gelen en elem verici sonuçlara sahip protestolardan biridir Ghorman Katliamı. 

İmparator Palpatine' ın gelişiyle beraber, yayımlanan Yeni Düzen Deklarasyonu, başta herkes için umut verici olarak görülse de İmparator' un sert müdahaleleri ile despotik tarafı gün geçtikçe artmıştır.

Sern sektöründe yer alan Ghorman' da bir grup aktivist, artan vergileri protesto etmek amacıyla  Wilhuff Tarkin' in aracı çevresinde oturma eylemi başlatmışlardır. Bu eylem karşısında Wihuff Tarkin aracını harekete geçirerek, yüzlerce kişinin ölümüne, bir o kadarının ise yaralanmasına sebep olmuştur.

Bu olaylar sonrasında kurulan 2000 Delegasyonu(Delegation of 2000) imparatorluğa karşı isyan başlatmış ve Cumhuriyetin Yeniden Kuruluş İttifakı 17 yıl sonra Cumhuriyet' in kurulmasını sağlamıştır.

Bu olaylar anısına her yıl bir anma düzenlenmektedir.

İttifak bu olayların hatırlanması amacıyla Corelian gunshipe  "Ghorman' ın Onuru" ismini vermiştir. 

"So this is how liberty dies...with thunderous applause"

- Padme Amidala to Bail organa following the Declaration of a New Order